LIVE TIMING


SUPERBIKE BRASIL 2020

8a Etapa - Goiania

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   53   Léo Tamburro   PRO   10         1:30.047   1:28.518 
 2   11   Rubens Mesquita   Stock   10   9.331   9.331   1:30.976   1:29.711 
 3   230   Diego Viveiros   PRO   10   23.463   14.132   1:33.199   1:30.766 
 4   117   Franco Pandolfino   EXTREME   10   50.823   27.360   1:33.759   1:33.759 
 5   19   Paulo Foroni   MASTER   10   51.435   0.612   1:33.786   1:33.641 
 6   33   Douglas Russo   EXTREME   10   1:19.060   27.625   1:40.647   1:35.827 
 7   30   Luiz Imparato   MASTER   9   -- 1 lap --   -- 1 lap --   1:39.351   1:37.491 
Cronoelo

8a Etapa - Prova - 600cc
1) 53-Léo Tamburro (PRO),
2) 11-Rubens Mesquita (Stock), a 9.331
3) 230-Diego Viveiros (PRO), a 23.463
4) 117-Franco Pandolfino (EXTREME), a 50.823
5) 19-Paulo Foroni (MASTER), a 51.435
6) 33-Douglas Russo (EXTREME), a 1:19.060
7) 30-Luiz Imparato (MASTER), a 1 volta

Melhor volta Léo Tamburro (53), 1:28.518 (), 3ª volta
 
Perfect Lap: 1:28,453, S1 33.474(53) S2 34.021(53) S3 20.958(11)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar