LIVE TIMING


SUPERBIKE BRASIL 2020

8a Etapa - Goiania

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   53   Léo Tamburro   PRO   10            1:28.518 
 2   11   Rubens Mesquita   Stock   10   9.331   9.331      1:29.711 
 3   230   Diego Viveiros   PRO   10   23.463   14.132      1:30.766 
 4   19   Paulo Foroni   MASTER   10   51.435   27.972      1:33.641 
 5   33   Douglas Russo   EXTREME   10   1:19.060   27.625      1:35.827 
 6   30   Luiz Imparato   MASTER   9   -- 1 lap --   -- 1 lap --      1:37.491 
Cronoelo

8a Etapa - Prova - 600cc
1) 53-Léo Tamburro (PRO),
2) 11-Rubens Mesquita (Stock), a 9.331
3) 230-Diego Viveiros (PRO), a 23.463
4) 19-Paulo Foroni (MASTER), a 51.435
5) 33-Douglas Russo (EXTREME), a 1:19.060
6) 30-Luiz Imparato (MASTER), a 1 volta

Melhor volta Léo Tamburro (53), 1:28.518 (), 3ª volta
 


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar